Skip links

Event Series Brandenburgkoncerter 7-12

Brandenburgkoncerter 7-12

Guldsalen, Kulturhus Svendborg Ramsherred 4, Svendborg

Johann Sebastian Bach (1685-1750): "Brandenburgkoncert" nr. 7, efter BWV 525 "Brandenburgkoncert" nr. 9, efter BWV 527 "Brandenburgkoncert" nr. 12, efter BWV 530 –­Pause– "Brandenburgkoncert" nr. 10, efter BWV 528  "Brandenburgkoncert" nr. 8, efter BWV 526 "Brandenburgkoncert" nr. 11, efter BWV 529