Skip links

Brandenburgkoncerter 7-12

Seks nye Brandenburgkoncerter

Concerto Copenhagens musikere præsenterer seks nye ”Brandenburgkoncerter” baseret på Bachs egen musik

 

Johann Sebastian Bach komponerede sine seks Brandenburgkoncerter BWV 1046-1051 omkring 1720 som en gave til markgreven af Brandenburg. Så vidt vi ved, blev Brandenburgkoncerterne aldrig opført af Bach selv, men Bach tog dele af musikken og genbrugte den i andre sammenhænge – blandt andet som instrumentale satser i kantater.

En lignende historie gælder også Bachs seks triosonater for orgel BWV 525-530 nedskrevet i slutningen af 1720´erne i Leipzig. Mange af satserne er genbrug fra tidligere komponeret musik. Musik til andre sammenhænge og instrumenter men omskrevet og tilpasset orgel.

Inspireret af J. S Bachs egen jævnlige genbrug og omskrivninger har oboist Antoine Torunczyk – i tæt samarbejde med Concerto Copenhagens musikere – instrumenteret Bachs seks orgel-triosonater med Brandenburgkoncerterne som forbillede.

I arbejdet med de nye ”Brandenburgkoncerter” har Antoine Torunczyk og musikerne fulgt de originale på flere måder: både Bachs brug af et bredt spektrum af instrumenter – herunder flere der er meget sjældne i dag – og den måde, hvorpå Bach varierer og blander instrumentering og funktion – solistisk og akkompagnerende – har tjent som inspiration, og man vil kunne opleve blandt andet obo da caccia, viola d´amore og violoncello da spalla. Målet er, at den oprindelige trestemmige musik fra orgel-triosonaterne nu fremstår lys, let og transparent med en bred farvepalet fra de eksotiske barokinstrumenter.

Antoine Torunczyk og Concerto Copenhagen håber også, at vores nye ”Brandenburgkoncerter” på en og samme tid vil fremstå både velkendte og som noget nyt. Som noget umiskendeligt og genkendelig komponeret af Bach, men også friskt og nyt. Det skulle med andre ord gerne minde om noget man ikke har hørt før. Om det er lykkedes må blive op til den enkelte lytter!

Tidligere anmeldelser af de originale Brandenburgkoncerter

”alt hvad hjertet kan begære: jordbundethed og himmelsk stræben, enkelhed og spidsfindighed, ro og uforudsigelighed. Sikke en rigdom!”. – Klassisk, 2018