Skip links

Co:ZY x RIA

Hvordan lyder klassisk musik anno 2024, hvis vi lader de unge bestemme?

Den klassiske musiks forskellige genrer er typisk opstået gennem en legende og eksperimenterende tilgang til samtidens eksisterende musikalske materiale. I dag hersker der et ret voldsomt skel mellem rytmisk og klassisk musik, som vi i Concerto Copenhagen ønsker at udfordre. For hvad sker der, hvis vi inviterer unge mennesker mellem 15 og 30 ind i vores musikalske rum og lader dem komponere med ud fra deres egne forudsætninger.

Concerto Copenhagen vil med projektet Co:ZY udforske skellet mellem genrer og skabe musik i samarbejde med unge musikstuderende fra RIA Kollektivet i Roskilde og MGK Sjælland på både barokinstrumenter, klassiske og rytmiske instrumenter.

Der hersker i dag en stor afstand imellem det, man kalder klassisk musik, og populærmusikken. Man har set mange forsøg på at gøre den afstand mindre ved at ændre på rammer og formater i håb om at henvende sig til et yngre publikum. Kort fortalt prøver man at lave ny indpakning til det samme kunstudtryk. Men hvad nu, hvis man tilpassede kunstudtrykket til nutiden.

Concerto Copenhagen vil med Co:ZY undersøge, hvordan unge reagerer, hvis den musik, de kender fra deres hverdag, klinger på instrumenter fra 1600- og 1700-tallet. Sammen vil Concerto Copenhagens professionelle musikere og de unge studerende skabe helt nye musikalske udtryk, som forhåbentligt kan berige begge parter og give os alle nyt engagement og nysgerrighed på den musik vi i forvejen kender, og den som er ny for os.

Co:ZY x RIA er et pilotprojekt i samarbejde med RIA Kollektivet i Roskilde og Wednesday Club i København. Projektet er det første bud på det langsigtede initiativ ‘Co:ZY’, som vil skabe mere forståelse og engagement for klassisk musik blandt unge både digitalt og live i form af videoformater, workshops og på sigt koncerter.