Skip links

Event Series Brandenburgkoncerter 7-12

Brandenburgkoncerter 7-12

Musikkens Hus, Ålborg

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Brandenburgkoncert nr. 8, efter BWV 526 Brandenburgkoncert nr. 9, efter BWV 527 Brandenburgkoncert nr. 7, efter BWV 525 –­Pause– Brandenburgkoncert nr. 11, efter BWV 529 Brandenburgkoncert […]