Telemanns Pariser-kvartetter

Odense, Herlufmagle og København

hædersgæst i den franske hovedstad

Præstesønnen Georg Philipp Telemann var blandt sin tids mest berømte og mest berejste musikere. Han var umådeligt produktiv, skrev også lærebøger og musikteori, og fra 1721 var han højt anset kantor i Hamburg gennem mere en fyrre år. Den fire år yngre J. S. Bach var en nær bekendt, han stod fadder til Bachs mest berømte søn, Carl Philipp Emanuel (som fik hans mellemnavn), men undgik smidigt og taktfuldt de stadige sammenstød med øvrigheden der formørkede Bachs liv. Betydningen af nodesalg og markedsmekanismer indså Telemann tidligt, han blev storsælgende, mens Bach forblev nærmest ukendt i datidens offentlighed.

Tilnavnet “Pariserkvartetter” har Telemanns epokeskabende to gange seks kvartetter for tre melodiinstrumenter og continuo først fået i de senere år. De blev til i årene 1730-37, og med deres variationsrigdom og indtagende umiddelbarhed opnåede de stormende bifald da Telemann i 1737-38 var hædersgæst i den franske hovedstad.

Program

G. Ph. Telemann (1681 - 1767): Pariserkvartterne
Pariserkvartet nr. 1 i G-Dur, TWV43:G1
Pariserkvartet nr. 8 i a-mol, TWV43:a2
Pariserkvartet nr. 4 i g-mol, TWV43:g1
Pariserkvartet nr. 2 i D-Dur, TWV43:D1
– – –
Pariserkvartet nr. 3 i A-Dur, TWV43:A1
Pariserkvartet nr. 12 i e-mol, TWV43:e4

 
Podcast
Telemanns Pariser-kvartetter

Telemanns Pariser-kvartetter

Henrik Engelbrecht interviewer Lars Ulrik Mortensen forud for Concerto Copenhagens koncerter med Telemanns Pariser-kvartetter 17.-19. november 2017.