Skip links

BUXTEHUDE AND HIS COPENHAGEN CONNECTIONS

Ich bin die Auferstehung und das Leben
Buxtehude og hans københavnske forbindelser

Af Jakob Bloch Jespersen

Med vores valg af værker til denne udgivelse har vi forsøgt at give et blik ind i den rigdom, musikken fra Østersøregionen i anden halvdel af 1600-tallet repræsenterer. Den såkaldte frühbarok står generelt i skyggen af både barokkens nybrud i Norditalien omkring 1600 og stilartens højdepunkt godt hundrede år senere med de store tyske mestre Telemann, Händel og Bach. Som vores udvalg af værker bekræfter, er 1600-tallets musik da også en svært definerbar størrelse. Det er en periode præget af frygtløs innovation og boblende kreativitet og kendetegnet ved en formmæssig eksperimenteren, som først med den følgende generation af komponister udvikles til faste konventioner og en højere grad af konformitet. Det er i frühbarokken, at de elementer, vi i dag betragter som definerende for barokmusikken, udvikles og konsolideres. Som sådan er denne periodes musik både konkret og i overført betydning selve barokkens midtpunkt.

 Jakob Bloch Jespersen — bas
Lars Ulrik Mortensen — orgel, cembalo og musikalsk ledelse
Concerto Copenhagen

Udgivet på Dacapo Records