Drømme, mareridt, galskab...

Varberg, København

det charmerende ved virvar i musikkens kunst

Folia (vanvid) var oprindelig navnet på en spansk dans fra 1500-tallet baseret på et bestemt, karakteristisk akkordforløb – ikke ulig hvad jazzmusikere i dag kalder et “blues-skema”. Akkordrækken blev i løbet af 1600-årene forbundet med en særlig melodi, La follia, der blev enormt populær. Den udviklede sig til en slags musikalsk stafetløb gennem tiderne, hundredvis af komponister benyttede den eller blot akkordfølgen, blandt dem flere af de største, Scarlatti, Corelli, Vivaldi, Bach, Cherubini, Liszt, Rachmaninov, og ja, også vores egen Carl Nielsen (i operaen Maskarade).

Oprindelsen til navnet kendes ikke, og hvilket “vanvid” der var tale om, kan vi kun gætte på. Men kunsten må altid være klar til at gå helt ud til kanten, den må turde et vist mål af både virvar og vanvid, ellers bliver den selvtilfreds og tryghedsdyrkende. Alfredo Bernardini har sammensat et snurrigt program med usædvanlig musik af en række af barokkens store personligheder. Han har desuden inviteret Mozart med – og har også bedt ensemblets “huskomponist”, Karl Aage Rasmussen, være med i den historiske La Follia-stafet.

Program

J.J. Fux: Koncert Der Nachtwächter i d-mol/Dur, E 11 fra “Le dolcezze e l’amarezze della notte”
A. Vivaldi: Violinkoncert i D-Dur l’Inquietudine, RV 234
G.P. Telemann: Obokoncert i c-mol
J.D. Zelenka: Hypochondria à 7 concertanti
– – –
R. Keiser: Sinfonia fra operaen “Der lächerliche Printz Jodelet”
Karl Aage Rasmussen: Follia, follia... Uropførelse
F. Geminiani: Concerto grosso baseret på A. Corellis La Folia
W.A. Mozart: Galimathias Musicum, KV 32

 

 
Anmeldelse

Drømme og mareridt i kirken

»Der er sækkepibelyde og masser af andet fjas i det korte, charmerende stykke, som Concerto Copenhagen-musikerne i lighed med det øvrige program spillede med stort overskud og næsten smilende instrumenter. En glad og givende koncert i det gamle kirkerum.«

Peter Dürrfeld
Kristeligt Dagblad, 3/11 2015