Adventskantater af Bach

København

Julekoncerter

Programmets tre værker rummer eksempler på den rigdom, der kendetegner Bachs kirkemusik. Adventstiden var en af de perioder i kirkeåret, som Bach komponerede kantater til i forbindelse med sine skiftende ansættelser, hvor betingelserne var uens fra sted til sted. I Weimar, hvor han virkede i 1708–17, var der tradition for at opføre kantater under gudstjenesterne på alle fire søndage. I denne periode skrev han fem kantater, men kun to af dem er overleverede. Det gælder bl.a. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn, som han skrev til 4. søndag i Advent 1715.

Det var andre forhold, der gjaldt i Leipzig, hvor Bach var ansat som kantor ved Thomas-skolen fra 1723 til sin død i 1750. Her var det skik kun at indlægge kantater i gudstjenesten i 1. søndag i Advent. Til denne dag i 1724 skrev han Nun komm, der Heiden Heiland (der har samme titel som en kantate fra Weimartiden). Kantaten Schwingt freudig euch empor kan ikke dateres med sikkerhed, men menes at være blevet til senest 1731.

Tekst: Peter Ryom

Program

J.S. Bach: Kantate "Nun komm, der heiden Heiland", BWV 62
J.S. Bach: Kantate "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!", BWV 132
– – –
J.S. Bach: Kantate "Schwingt freudig euch empor", BWV 36