Maria Vesper

Copenhagen

BAROKTIDENS FØRSTE KIRKELIGE STORVÆRK

Claudio Monteverdi var i sin bedste alder, 43 år gammel, og i stigende grad kørt fast efter 22 år som hofkomponist hos den umådeligt velhavende, men ret isolerede grevelige Gonzaga-familie, i det mygge-hærgede Mantua. I 1610, tre år efter operaen Orfeus, udgav han et kæmpeværk, en kalkuleret demonstration af alle hans færdigheder som kirkelig komponist. Han var især berømmet for sine madrigaler, og opera var en helt ny genre, så han håbede nu at tiltrække pavens interesse og få ansættelse i Rom. Sådan gik det ikke, men Maria Vespers banede vej til hvervet som maestro di capella ved Markuskirken i Venezia, et job han bestred indtil sin død i 1643. Det er baroktidens første kirkelige storværk, en ikonisk hjørnesten i epokens musikhistorie på linje med Bachs h-mol messe og Händels Messias. Maria Vespers består af mange dele, Monteverdi forestillede sig ikke musikken opført som ét samlet værk, og først i vor egen tid har det vundet hævd som en samlet helhed.

Program

C. Monteverdi: Maria Vesper.