Scheibe, Agrell & Hasse: Flute Concertos

J. J. Agrell: Koncert for fløjte, strygere og basso continuo i D-Dur
J. A. Scheibe: Koncert for fløjte, strygere og basso continuo i A-Dur
J. A. Scheibe: Koncert for fløjte, strygere og basso continuo i D-Dur
J. A. Hasse: Koncert for fløjte, strygere og basso continuo i G-Dur

Maria Bania, Irene Spranger – fløjte

Andrew Manze – musikalsk ledelse
Concerto Copenhagen


Recorded by the Danish Radio Corporation at studio 2, Danish Radio House, Copenhagen on 8-10 August 1992

1993 | Chandos | CHAN 0535