Grænseoverskridende for en barokmusiker...

Det er grænseoverskridende for en barokmusiker at trykke komponisten i hånden

Af Lars Henriksson

Varför ny musik på gamla instrument?

Redan att skaka hand med komponisten är gränsöverskridande för en barockmusiker. Att sedan be om en komposition töjer gränserna ytterligare. Och med samarbetet med Karl Aage Rasmussen vidgar vi vyerna ännu ett snäpp genom att invitera en saxofonensemble.

Det som gör detta samarbete så intressant är alla frågor det ställer. Vi vet ju hur det låter när en modern symfoniorkester tar sig an gammal musik, men hur låter det när en "gammal" orkester tar sig an ny musik? Hur reagerar musikerna på en modern notbild vad gäller frasering, uttryck och klang? Och hur tar sig en nu levande komponist an utmaningen att komponera för musiker med en annorlunda estetik samt för instrument med andra kvaliteter än vad han är van vid? Och vad händer när en "modern" ensemble möter en "gammal" i samma komposition? Vilka uttrycksmedel använder respektive ensemble?

Det finns många frågor att ställa och listan kan göras ännu längre. Den som är nyfiken på svar kan komma till Diamanten den 24:e september kl 20.00