Sponsorer

Concerto Copenhagen kan takke Kulturministeriet og en række danske fonde for sin eksistens.

Mange fonde har i tidens løb givet donationer til orkestrets projekter, såvel indenlands som udenlands og i indspilningsstudiet.

I 2019 støttes Concerto Copenhagen af:

Statens Kunstfond
Augustinus Fonden
Det Obelske Familiefond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Becket-Fonden
William Demant Fonden